Autoriai


 

2004 m.

2008 m.

Saulius Brasiūnas DVD  autoriai Rita Diominienė

Nijolė Kižienė

Filmuota medžiaga

Rita Diominienė

Agnė Kižytė, Nijolė Kižienė

Nuotraukos

Rita Diominienė, Vitalija Bujanauskienė, Daiva Luchtanienė, Nijolė Kižienė

Nijolė Kižienė

Tekstai

Tekstus rengė pagal autorių medžiagą Nijolė Kižienė

     
     
     
     
     
     
     

Utena 2004 © UŠC 2008